Steg för steg

Analys

Vi analyserar samtliga förutsättningar för en optimal solcellsanläggning som passar din elförbrukning. Med hänsyn till fastighetens nuvarande energiförbrukning och uppmätta data projekterar vi en solcellsanläggning som är optimal för era förhållanden.

ar.

 

Rekomendation

Det innefattar uppmätning av taklutning, väderstreck, skuggningar, lämpliga takytor och takbeläggning. Samt nuvarande förbrukning.

 

Offert

När vi diskuterat förslaget och det ekonomiska utfallet och vi är överens om alla förutsättningar, erhåller ni en offert på solcellsanläggningens totala investeringskostnad.

 

Avtal

I avtalet med er kommer vi att ha Hantverkare Formuläret 17 ( Standard avtal för hantverkare tjänster mot konsument) som grund.

I avtal med företag tillämpar vi ABT 06 vid totalentreprenad eller AB04 vid utförande entreprenad

 

Vi har kollektivavtal och ansvarsförsäkring hos IF.

 

Installation

Solcellerna kommer att monteras med fästanordningar anpassade efter takets beläggning och lutning. Vi använder oss av montagesystem anpassat efter vårt Svenska klimat och takkonstruktioner. Montaget utförs av egen anställd personal anställda med kollektivavtal. Samtliga montörer har utbildning inom taksäkerhet och fallskydd. Det skapar en trygghet för er som kund och för oss som leverantör.

Solpanelerna kopplas ihop med varandra i en eller flera kabelslingor som sedan ansluts till en växelriktare som monteras utomhus på fasad eller vid lämpligt ställe inomhus.

Kontaktformulär